Links til spændende sites..PHP snippets

Hvordan at DELETE en række

www.forbindelse.dk - forsiden

Denne gang vil vi være økonomiske og genbruge det meste af koden, eller det meste af HTML'en i al fald.
På denne side vil jeg vise hvordan du kan slette en række fra tabellen "contacts" i din database, som vi byggede tidligere, og som du har fyldt op med dine kontakter. Put al koden i en fil, og navngiv den "delete.php".
Så lad os gå til den..
http://127.0.0.1/delete.php

<?php 

if (isset($_POST['readme'])) { 
dodelete(); 
} 

function dodelete() { 

$IDnummer = $_POST['contact']; 

$con=mysqli_connect('127.0.0.1', 'root', 'Your_Password', 'dbname'); 
if (mysqli_connect_errno()) { 
echo "Error connecting to DB"; 
} 
mysqli_query($con, 'DELETE FROM contacts WHERE AutoID=' . $IDnummer . ''); 
mysqli_close($con); 
} 
echo 'Success, you have deleted a row from your table.'; 

?> 

<?php

$con = mysqli_connect('127.0.0.1', 'root', 'Your_Password', 'dbname'); 

if (mysqli_connect_errno()) { 
echo 'Error connecting to DB'; 
} 

$SQL_String = mysqli_query($con, 'SELECT * FROM contacts ORDER BY AutoID ASC'); 

while($row = mysqli_fetch_array($SQL_String)) { 
echo '

Hvad der sker her er at vi fylder alle kontakterne i en <SELECT> -box. Her kan du så vælge en af disse og når du klikker på submit-knappen kaldes PHP koderne. Disse læser så værdien fra "contact", som SELECT boksen hedder. Denne værdi du henter er det ID nummer som alle rækkerne i tabellen har et af. Det er altså det ID din kontakt har. Dette nummer bruges så i SQL query'en, og rækken slettes fra tabellen. Det er SQL koden DELETE der udfører handlingen. Se ovenfor i koderne i funktionen "dodelete".

Når du sletter på denne måde får du ingen advarsel. Rækken slettet straks og er væk. Se i SELECT boksen igen. Den kontakt du valgte burde være væk nu.

Nu ruller tingene. Du vil snart have et mindre arsenal af nyttig SQL kendskab.

Den næste side vil handle om hvordan du opdaterer en eksistrende række i din database. Forestil dig at din kontakt vil ændre hendes email adresse. Du vil skulle gemme det i din database. Opdatering.
Hold øje med den næste side her på webstedet.