Links til spændende sites..PHP snippets

Hvordan at INSERT til en database part I

www.forbindelse.dk - forsiden

På sidste side viste jeg hvordan man opretter en database og en tabel med fem felter. Nu skal vi så se hvordan man indsætter information i vores "contact" database.
And now the PHP.
<?php
// Here we read the inputs from the Form
$Firstname = $_POST['firstname'];
$Lastname = $_POST['lastname'];
$EmailAddr = $_POST['emailaddr'];
$WebAddr = $_POST['webaddr'];

// Now lets connect to the database
$con = mysqli_connect('127.0.0.1', 'root', 'Your_Password', 'dbname');

if (mysqli_connect_errno()) {
echo "Error connecting to DB";
}

// Here we compose the SQL string
$SQL_String = "INSERT INTO contacts 
(Lastname, Firstname, EmailAddr, WebAddr) 
VALUES ('$Lastname', '$Firstname', '$EmailAddr', '$WebAddr')";
// Execute the query – write to the DB
$dostuff = mysqli_query($con, $SQL_String);

if(! $dostuff ) { 
echo 'Error in executing query'; 
exit(); 
} 

mysqli_close ($con);

echo “Success, you have now written a row to your table”;
?>
Gem koden ovenfor i to filer. Den første kan du navngive "myform.html", kopiér og indsæt HTML koderne ovenfra ind i den fil. Opret så en anden fil og navngiv den "readmyform.php", put PHP koderne ovenfor ind den fil og gem det.
Åbn så din browser, og kald denne URL:
http://127.0.0.1/myform.html

Udfyld formfelterne og klik på submit-knappen. Nu skulle du så gerne se linjen “Success, you have now written a row to your table”. Tjek så din database i phpmyadmin. Du skulle kunne se din indsatte felter i tabellen. Husk at skfite "Your_Password" fra "connect" -strengen til dit eget password.

På næste side vil vi se på den samme kode. Men vi vil gøre tingene lidt lettere Jeg vil vise dig hvordan at have det altsammen i samme fil, både HTML og PHP koderne.