Links til spændende sites..PHP snippets

Hvordan at UPDATE en række

www.forbindelse.dk - forsiden

Okay. Næste trin i denne korte serie er at lave en opdatering af vores eksisterende data.
Hvis du kopiére koden nedenfor ind i et PHP dokument skull du kunne UPDATE rækkerne i din tabel.
Indsæt koden nedenfor i en fil med navnet "update.php" og kald det i din browser.

htp://127.0.0.1/update.php
<?php 

if (isset($_POST['updaterow'])) { 
doedit(); 
} 

if (isset($_POST['readme'])) { 
doread(); 
} 

function doedit() { 

$IDnummer = $_POST['idnummer']; 
$Firstname = $_POST['firstname']; 
$Lastname = $_POST['lastname']; 
$EmailAddr = $_POST['emailaddr']; 
$WebAddr = $_POST['webaddr']; 

$con = mysqli_connect('127.0.0.1', 'root', 'Your_Password', 'dbname'); 

if (mysqli_connect_errno()) { 
echo "Error connecting to the DB";
} 

$SQL_String = "UPDATE contacts 
SET Firstname='$Firstname', 
Lastname='$Lastname', 
EmailAddr='$EmailAddr', 
WebAddr='$WebAddr' 
WHERE AutoID='" . $IDnummer . "'"; 

mysqli_query($con, $SQL_String); 
mysqli_close ($con); 

} 


function doread() { 

$IDnummer = $_POST['contact']; 


mysqli_close ($con); 
} 

?> 

<?php 

Sidste del af denne kode er faktisk hvad vi ser først.
Den vil fylde en SELECT med alle vores kontakter. Vi får også en submit knap med teksten "Okay, select".
Når vi klikker på den knap, går vi til funktionen "doread()". Her læser vi hvilket AutoID nummer der var valgt, det er nummeret på den kontakt vi har valgt, så når vi har det, kan vi læse alle informationer fra databasen fra den række der indeholder værdierne for vores valgte kontakt.
Vi får værdierne præsenteret i tekst felter, så vi kan ændre teksten som vi vil. Når vi så klikker på knappen læses (fra funktion doedit()) de værdier vi har ændret, fra formens tekstfelter og ind i nogle variabler, i dette eksempel fem variabler.
Vi konstruerer nu den SQL streng hvormed vi opdaterer databasen, med de input vi har fra tekstfelterne.
Vi gør os sikre på at vi skriver tingene de rette steder, og det gør vi ved at skrive i SQL strengen at vi vil opdatere den række hvor AutoID er lig med $IDnummer. Det var den værdi vi læste ind fra FORM'ens "Hidden" INPUT type.

Næste ting; jeg vil se på hvordan man sorterer søgeresultater ved at benytte ORDER BY, i vores query.