Links til spændende sites..PHP snippets

Hvordan at SELECT fra en database part I

www.forbindelse.dk - forsiden

Velkommen tilbage.

På sidste side prøvede jeg at forklare hvordan at skrive nogle værdier fra en HTML FORM ind i den database vi oprettede tidligere.
Så, nu forventer jeg at du har lavet databasen og tabellen, og at du har indskrevet nogle værdier til databasen. Hvis ikke, så gør det nu, for nu skal vi læse dem igen.

Nedenfor er den simple kode der gør een simpel ting - den læser Firstnames og Lastnames for alle kontakterne, og gør deres navn til et link, der peger på deres emailadresse, som fundet i databasen.

Kopiér koden nedenfor ind i en fil, navngiv den "read.php", kald den så i den browser; http://127.0.0.1/read.php

<?php
$con = mysqli_connect('127.0.0.1', 'root', 'Your_Password', 'dbname'); 

if (mysqli_connect_errno()) { 
echo 'Error connecting to DB'; 
} 
$SQL_String = mysqli_query($con, 'SELECT * FROM contacts ORDER BY AutoID ASC'); 

while($row = mysqli_fetch_array($SQL_String))  { 
  echo "<A HREF='mailto:" . $row['EmailAddr'] . 
  "'>" .  $row['Firstname'] . " " . $row['Lastname'] . "</A>
"; } } ?>

Så, nu kan du lave en liste over alle dine kontakter fra databasen. Og du kan som vist her i eksemplet her opbygge et link ved at bruge de værdier du har i databasen.

Fordi der er flere kontakter gør vi brug af WHILE, som vil loope igennem og skrive links til dine kontakter i HTML. I det næste eksempel vil vi se på hvordan at udvælge blot en enkelt kontakperson fra databasen. Så hæng på og læs næste side, vil vil fortsætte med at lære om at læse fra en SQL database ved brug af PHP og SELECT.