Links til spændende sites..PHP snippets

Hvordan at lave RANDOM password at any length

www.forbindelse.dk - forsiden

Når du har brugere der tilmelder sig din online service vil du ofte gerne generere et password til dem. Der er selvfølgelig flere måder at gøre det på. Her er en der virker for mig.

Vi laver en funktion der indeholder koden. Funktionen kan kaldes hvorsomhelst fra i din kode, og du får sendt en tilfældig streng retur.

<?php
$MyPass = generate_pass(6); 
?>

Now $MyPass holds the password just created, and can be used in the code.
<?php
function generate_pass($length) { 
$charsstring = 'abcdefghjkmnpqrstuvwxyzABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ23456789'; 
$countchars = mb_strlen($charsstring); 

for ($i=0, $result=''; $i<$length; $i++) { 
$index = rand(0, $countchars-1); 
$pass = $pass . mb_substr($charsstring, $index, 1); 
} 
return $pass; 
} 

// Here we call the function, and get the new password back
$MyPass = generate_pass(6); 
// Here we print the new password to the browser
echo "Hey! You have a password..";

echo $MyPass; 
?> 

Jeg har fjernet I, l, L, i, o, O, 0, 1 fra listen af numre og tegn fra alfabetet, for at undgå fejltagelser.
Prøv at ændre værdien fra 6 til andre værdier, for længden af password.